Kosten en spelregels

Wat kost dat?

Voor kinderen uit de Gemeente Geertruidenberg

 • voor het eerste kind::   € 17,50
 • voor het tweede kind:  € 12,50
 • voor het derde kind:     €  7,50

Voor kinderen buiten de Gemeente:

 • voor het eerste kind:    € 20,00
 • voor het tweede kind:  € 15,00
 • voor het derde kind:    € 10,00

Per abonnement vragen wij een bijdrage per jaar. Per uitleen betaalt u bij ons niets extra’s.

Wat mag ik dan?

De spelregels:

  • De uitleenperiode is 4 weken, behalve voor speelgoed dat gereserveerd is. Daarvoor geldt een uitleentermijn van twee weken.
  • Verlengen is mogelijk als het speelgoed niet voor een ander is gereserveerd.
  • Telefonisch verlengen is mogelijk tijdens de uitleen. Tel: 085-7441052.
  • Op te laat terugbrengen van het speelgoed staat een boete van € 0,50 per week per stuk speelgoed.

 • Reserveren is gratis. Reserveren kan niet op datum. Wij kunnen namelijk niet garanderen dat speelgoed op tijd wordt teruggebracht. U krijgt van ons bericht als het door u gereserveerde speelgoed binnen is. Het gereserveerde speelgoed wordt twee uitleendagen vastgehouden.
 • Iedereen is verplicht het geleende speelgoed met de grootst mogelijke zorg te behandelen. Het speelgoed moet schoon en compleet worden ingeleverd.
 • Om misverstanden te voorkomen raden wij u aan het speelgoed eerst te controleren voordat u het meeneemt.
 • Reparatie geschiedt alleen door of in opdracht van de speelotheek. Beschadigingen of vermissingen moeten direct worden gemeld.
 • Bij het zoekraken of het stuk gaan van speelgoedonderdelen wordt direct € 1,50 per onderdeel in rekening gebracht. De speelgoedcommissie zal de waarde van het onderdeel of reparatie beoordelen, waarna de werkelijke schade alsnog aan u in rekening wordt gebracht.
 • Als een zoekgeraakt onderdeel binnen vier weken wordt teruggebracht wordt op vertoon van de nota het bedrag aan u terugbetaald.
 • Bij verlies of zoekraken van het abonnement kunt u tegen betaling van € 1,50 een nieuw abonnement krijgen.
 • De speelgoedcatalogus van de speel-o-theek kunt u altijd inkijken maar niet meenemen.